โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี สพม.อุดรธานี
  กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  
  เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี
 
*** ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ภ.ง.ด. 91 ได้ที่ www.rd.go.th
 


©ระบบหนังสือรับรองภาษี ระบบโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี สพม.อุดรธานี ©ระบบสลิปเงินเดือน v2.2